top of page

Nieuwe Kaarten voor de Oude IJssel.

20 mei 2021 - SMARTLAND landscape architects en Studio Nico Wissing hebben, in opdracht van het Ontwerp team (O-Team) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een inspirerende ‘impuls’ gegeven aan de Oude IJsselzone. Een schitterend gebied, maar ook met knelpunten en actuele opgaven. We hebben vooral ingezet op ontwikkelen van instrumenten voor een ‘nieuwe liefde voor het landschap’. Dit als route naar een breed gedragen inpassing van die actuele opgaven, zoals meer water vasthouden, CO2 vastleggen in bos, productie van schone energie en herstel van biodiversiteit. Onze impuls zet daarnaast ook aan tot inspiratiesessies en inhoudelijke discussies over deze opgaven, als basis voor een samenhangend gebiedsperspectief en leidend tot samenwerking, synergie en goede concrete uitvoeringsplannen.


Deze nieuwe instrumenten voor de Oude IJssel-regio zijn ten eerste een set nieuwe recreatieve kaarten. Nieuwe Kaarten voor de Oude IJssel. Voor het geheel en voor deelgebieden. In deze kaarten legt de cartografie veel meer dan gebruikelijk de nadruk op de geomorfologie van het landschap. Deze geomorfologie is rond de Oude IJssel namelijk uniek, en vertelt duidelijk de wordingsgeschiedenis van de laatste 10.000 jaar. Volgens het Cruyffiaanse principe 'je gaat het pas zien als je het door hebt', zetten we hiermee aan tot veel meer inzicht en daarmee liefde voor het landschap.


Aanvullend voegen we per deelgebied een recreatief zit- en informatie-element toe. Hierin is de essentie van het deelgebied, bv de rivierduinen, vertaald in een kenmerkende vorm en toepassing van materialen. Deze elementen willen we publiek onthullen tijdens een per deelgebied te organiseren ‘Oude IJssel-expeditie’. Dit is een royaal diner in het landschap, een daaraan gekoppelde wandeling en een groepsdiscussie over actuele landschapsthema’s, zoals bijvoorbeeld implementatie van maatregelen tegen de toenemende droogte. Via deze discussies ontstaat een gezamenlijk gedragen gebiedsvisie, waarin de kwaliteit van het gehele landschap door de gezamenlijk gekozen oplossingen wordt opgewaardeerd.


Na de presentatie van de ontwerpen en de conclusies van het O-Team hebben de bestuurders besloten om verder te gaan met vier thema’s: Recreatie & toerisme, Klimaatontwikkeling & klimaatadaptatie, Natuur(ontwikkeling) & landschap en Vaarwegbeheer. Wethouder van gemeente Oude IJsselstreek Ben Hiddinga: “Het is goed dat we vier thema’s hebben benoemd en focus aanbrengen. Met deze inspiratiebeelden krijgen we een blik in de toekomst, waar we vanaf nu mee aan de slag kunnen. Het is een mooie samenwerking waarbij we elkaar nodig hebben om de beleving rondom de Oude IJssel te versterken.“


Comments


bottom of page