top of page

Resilience by design

Het MRA Klimaatbestendig initiatief heeft geleid tot dit transformerende project, waarbij investeringsbeslissingen in MRA-ontwikkelingen opnieuw zijn gedefinieerd om aan te sluiten bij klimaatadaptieve strategieën. Door impactvolle demonstratieprojecten heeft het team de haalbaarheid van klimaatadaptieve ontwikkeling geïllustreerd, waarbij de potentiële synergie met bredere duurzaamheidsdoelen, zoals de energietransitie, circulaire economie en verbeterde mobiliteit, werd belicht.


In anticipatie op het escalerende tempo van klimaatverandering en het steeds korter wordende tijdsbestek voor investeringen, verlengt Resilience by Design de planningshorizon van het gebruikelijke 2050 naar de noodzakelijke levensduur van de huidige infrastructuur (2100). Deze innovatieve benadering, gevormd door uitgebreide analyses, ontwerpstudies en samenwerkingsdialogen met belanghebbenden, resulteert in waardevolle inzichten voor klimaatadaptatie in de regio.


De teams bieden een alomvattend begrip van klimaatadaptatie en tonen visuele representaties van hoe dergelijke strategieën de aantrekkelijkheid van steden en landschappen kunnen vergroten, ter bevordering van gezondere leefomgevingen. Deze demonstratieprojecten dragen bij aan het collectieve bewustzijn van klimaatrisico's, belichten mogelijkheden en versterken de capaciteit van belanghebbenden. Bovendien benadrukken ze het belang van het opnemen van langere tijdsbestekken in lokale planning, als essentiële bouwstenen voor een verbeterde interactie tussen stedelijke en landelijke gebieden.


Locatie: Metropoolregio Amsterdam, NL

Type: Onderzoek, visie en landschapsontwerp

Oppervlak: 2,500 km2

Opdrachtgever: MRA, Gemeente Amsterdam

Team: ONE Architecture & Urbanism, Smartland, OverMorgen, Arcadis, Jupiter, Climate Adaption Partners, Drift, WUR en University of Pennsylvania


Comments


bottom of page