top of page

Smartland ontwikkelt beslisinstrument voor ruimtelijke keuzen in een veranderend klimaat

Feitelijk in antwoord op de nu gepubliceerde KNMI klimaatscenario’s heeft Smartland, met een team van bureaus, verkend welke impact klimaatverandering gaat hebben op een brede Noord-Hollandse kustzone. In opdracht van de provincie ontwikkelden we vier verhaallijnen voor het gebied tussen Den Helder en IJmuiden, met daarbij inhoudelijke input van One architecture, Bureau Buiten, Acacia Water en Delphy. Van ‘houden wat je hebt’ tot ‘omarm de verandering’.


Het beslis-instrument bestaat uit een volgorde van ruimtelijke beslispunten die, afhankelijk van de klimaatverandering en de genomen keuzen, leiden tot verschillende eindbeelden. Dit inzicht in opties en consequenties op de lange termijn zorgt voor betere besluitvorming op de korte termijn.


Hoe dan ook moeten nu tijd en geld worden ingezet om deze opties serieus te testen, te onderzoeken, en bij het publiek geaccepteerd te krijgen, om strategische koerswijzigingen daadwerkelijk te kunnen maken.Smartland landscape architecture developes decision-making instrument for spatial choices in a changing climate. Actually in response to the now published KNMI climate scenarios, Smartland, leading a team of agencies, explored what impact climate change will have on a broad North Holland coastal zone. On behalf of the province, we developed four storylines for the area between Den Helder and IJmuiden, with input from One architecture, Bureau Buiten, Acacia Water and Delphy. Ranging from 'keep what you have' to 'embrace the change'.


The decision-making instrument consists of a sequence of spatial decision points that, depending on climate change and the choices made, lead to different final images. This insight into long-term options and consequences allows for better short-term decision-making.


In any case, time and money must now be invested in seriously testing and investigating these options and gaining public acceptance, in order to actually make strategic changes in direction in time.


2130-VBD rapport_101023_Totaal
.pdf
Download PDF • 41.04MB

2130-VBD rapport_101023_Samenv
.pdf
Download PDF • 8.59MB

Comments


bottom of page