top of page

Visie Amsterdam Bay Area

The Amsterdam Bay Area omvat het noordoostelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam, binnen de invloedssfeer van het IJmeer. Dit gebied verenigt het intensieve stedelijke landschap van het westen van Nederland met het IJsselmeer en vormt het Blauwe Hart van het land. De uitdaging ligt in het samenvoegen van verstedelijking met de bestaande kwaliteiten en kwetsbaarheden van aquatische ecosystemen, terwijl het tevens een kans biedt om onderscheidende leefruimtes te creëren en het algehele ecosysteem te verbeteren.

De Amsterdam Bay Area-studie, een samensmelting van ruimtelijke onderzoeks-projecten, waaronder infrastructuur- en verstedelijkingsinitiatieven, streeft naar een alomvattende landschapsstrategie voor de ontwikkeling van de regio in de komende 30 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau Urhahn en biedt een ontwikkelingsstrategie voor de komende 30 jaar.

Smartland heeft de strategie ontworpen met de focus op de thema's Ecologie en Landschap, die dienen als fundament voor verschillende perspectieven en het vormgeven van een actieplan voor het waterrijke oostelijke flank van de Metropoolregio Amsterdam. Dit omvat onder andere het uitbreiden van ondiepe wateren, het bevorderen van recreatief gebruik van water en oevers, en het verbeteren van de relatie tussen wateren binnen en buiten de dijken.


Locatie: Amsterdam Bay, NL

Type: Onderzoek, masterplan en visie

Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam (MRA), Gemeente Almere

Team: Urhahn, Smartlandbottom of page