top of page

Overtoomse Loft

Het 'Overtoomse Loft'-project is ontworpen voor vier doeleinden: unieke woonruimtes, ruimte om samen te leven, integratie van architectuur en natuur en een samenwerkingsproces. Gelegen in het transformerende en verstedelijkende gebied Overtoomse Veld, sluit het project aan bij de Structuurvisie Amsterdam 2040 en bevordert het een mix van wonen en werken.


Op een cruciale locatie langs de groene spoorstrook, integraal onderdeel van het ecologische en recreatieve weefsel, draagt het gebouw bij aan de verdichting van de stad terwijl het de natuur omarmt. De natuur is op een intrigerende manier verweven in het architectonische weefsel, wat een hoogwaardige woonervaring en een eigentijds, aantrekkelijk gebouw belooft.


Smartland heeft diverse groene zones ontworpen, strategisch gepositioneerd en met verschillende microklimaten, om het karakter van het gebouw te versterken. De substraten, voornamelijk veengrond, in combinatie met regenwater als een voedselarme waterbron, bevorderen een soortenrijke omgeving. De begroeiing omvat het spectrum van het omliggende veenlandschap, van watervegetatie tot oeverflora, hooilanden, ondergroeiende soorten en meerstammige bomen, die zich aanpassen aan gevarieerde omstandigheden van wind, water, zonlicht en kunstlicht.


Inspanningen om regenwaterafvoer via het dakoppervlak en de binnentuin te beheren, dragen bij aan een duurzame drainagestrategie en verminderen de belasting van het rioolsysteem. Het gebouw maakt gebruik van regenwater voor de groene zones, waarbij de harmonie tussen architectuur en natuur wordt benadrukt in deze innovatieve, natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling.


Locatie: Amsterdam, NL

Type: Groene architectuur en buitenruimte

Status: Gerealiseerd 2019

Opdrachtgever: Heutink Groep

Team: Olaf Gipser Architects, Smartland
Comments


bottom of page